Σοφία Σειράχ, κεφ. 2

1 ΤΕΚΝΟΝ, εἰ προσέρχῃ δουλεύειν Κυρίῳ Θεῷ, ἑτοίμασον τὴν ψυχήν σου εἰς πειρασμόν·2 εὔθυνον τὴν καρδίαν σου καὶ καρτέρησον καὶ μὴ σπεύσῃς ἐν καιρῷ ἐπαγωγῆς·3 κολλήθητι αὐτῷ καὶ μὴ ἀποστῇς, ἵνα αὐξηθῇς ἐπ᾿ ἐσχάτων σου.

4 πᾶν ὃ ἐὰν ἐπαχθῇ σοι, δέξαι καὶ ἐν ἀλλάγμασι ταπεινώσεώς σου μακροθύμησον·

5 ὅτι ἐν πυρὶ δοκιμάζεται χρυσὸς καὶ ἄνθρωποι δεκτοὶ ἐν καμίνῳ ταπεινώσεως.

6 πίστευσον αὐτῷ, καὶ ἀντιλήψεταί σου· εὔθυνον τὰς ὁδούς σου καὶ ἔλπισον ἐπ᾿ αὐτόν.

7 οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον ἀναμείνατε τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ μὴ ἐκκλίνητε, ἵνα μὴ πέσητε.

8 οἱ φοβούμενοι Κύριον πιστεύσατε αὐτῷ, καὶ οὐ μὴ πταίσῃ ὁ μισθὸς ὑμῶν.

9 οἱ φοβούμενοι Κύριον ἐλπίσατε εἰς ἀγαθὰ καὶ εἰς εὐφροσύνην αἰῶνος καὶ ἐλέους.

10 ἐμβλέψατε εἰς ἀρχαίας γενεὰς καὶ ἴδετε· τίς ἐνεπίστευσε Κυρίῳ καὶ κατῃσχύνθη; ἢ τίς ἐνέμεινε τῷ φόβῳ αὐτοῦ καὶ ἐγκατελείφθη; ἢ τίς ἐπεκαλέσατο αὐτόν, καὶ ὑπερεῖδεν αὐτόν;

11 διότι οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων ὁ Κύριος καὶ ἀφίησιν ἁμαρτίας καὶ σώζει ἐν καιρῷ θλίψεως.

12 οὐαὶ καρδίαις δειλαῖς καὶ χερσὶ παρειμέναις καὶ ἁμαρτωλῷ ἐπιβαίνοντι ἐπὶ δύο τρίβους.

13 οὐαὶ καρδίᾳ παρειμένῃ, ὅτι οὐ πιστεύει· διὰ τοῦτο οὐ σκεπασθήσεται.

14 οὐαὶ ὑμῖν τοῖς ἀπολωλεκόσι τὴν ὑπομονήν· καὶ τί ποιήσετε ὅταν ἐπισκέπτηται ὁ Κύριος;

15 οἱ φοβούμενοι Κύριον οὐκ ἀπειθήσουσι ρημάτων αὐτοῦ, καὶ οἱ ἀγαπῶντες αὐτὸν συντηρήσουσι τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ.

16 οἱ φοβούμενοι κύριον ζητήσουσιν εὐδοκίαν αὐτοῦ, καὶ οἱ ἀγαπῶντες αὐτὸν ἐμπλησθήσονται τοῦ νόμου.

17 οἱ φοβούμενοι Κύριον ἑτοιμάσουσι καρδίας αὐτῶν καὶ ἐνώπιον αὐτοῦ ταπεινώσουσι τὰς ψυχὰς αὐτῶν.

18 ἐμπεσούμεθα εἰς χεῖρας Κυρίου καὶ οὐκ εἰς χεῖρας ἀνθρώπων· ὡς γὰρ ἡ μεγαλωσύνη αὐτοῦ, οὕτως καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ.

(Κείμενο από myriobiblos)

(Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται μετάφραση. μια πρόχειρη παραθέτω στην διπλανή στήλη)

1 Παιδί μου, αν προσέρχεσαι να υπηρετήσεις τον Κύριο τον Θεό, ετοίμασε την ψυχή σου για πειρασμό·2 Κάνε ευθεία την καρδιά σου και γίνε καρτερικός και μην παρασυρθείς από οποιαδήποτε παρόρμηση όταν έρθει ο πειρασμός·3 Προσκολλήσου στον Θεό και μην απομακρυνθείς, για να σε ευλογήσει στο τέλος.

4 Ό,τι σου έρθει, δέξου το κι ακόμα κι αν ταπεινωθείς, υπόμεινε με μακροθυμία·

5 Γιατί στη φωτιά δοκιμάζεται ο χρυσός και οι άνθρωποι γίνονται δεκτοί μέσα από καμίνι ταπεινώσεως.

6 Εμπιστεύσου στον Θεό και θα σε στηρίξει· κάνε ευθείς τους τρόπους σου και έλπιζε σ’ Αυτόν.

7 Όσοι σέβεστε και φοβείστε τον Κύριο αναμείνατε το έλεός Του και μην παρεκκλίνετε, για να μην πέσετε·

8 Οι φοβούμενοι τον Κύριο εμπιστευθείτε σ’ Αυτόν και δεν θα χαθεί ο μισθός σας.

9 Οι φοβούμενοι τον Κύριο ελπίσατε σε αγαθά, αιώνια ευφροσύνη κι έλεος.

10 Παρατηρείστε στις αρχαίες ακόμα γενεές και δείτε: ποιος εμπιστεύθηκε τον Κύριο και διαψεύσθηκε; Ή ποιος ενέμεινε στον φόβο Του κι εγκαταλείφθηκε; Ή ποιος τον επικαλέσθηκε και ο Κύριος τον αγνόησε;

11 Γιατί είναι οικτίρμων και ελεήμων ο κύριος και συγχωρεί αμαρτίες και σώζει στον καιρό της θλίψεως.

12 Αλίμονο στις δειλές καρδιές και στα παραλυμένα χέρια και στον αμαρτωλό που περπατάει σε δύο δρόμους (μη μένοντας αποκλειστικά στον δρόμο του Θεού).

13 Αλίμονο στην παραλυμένη καρδιά, γιατί δεν πιστεύει· γι’αυτό και δεν θα σκεπασθεί.

14 Αλίμονο σ’εσάς που χάσατε την υπομονή· και τι θα κάνετε όταν έρθει ο Κύριος;

15 Οι φοβούμενοι τον Κύριο δεν θ’απειθήσουν στους λόγους Του και όσοι Τον αγαπούν θα διατηρήσουν τις οδούς Του.

16 Οι φοβούμενοι τον Κύριο θα ζητήσουν την ευδοκία Του και όσοι Τον αγαπούν θα έχουν έννομη ανταμοιβή.

17 Οι φοβούμενοι τον Κύριο θα ετοιμάσουν τις καρδιές τους και θα ταπεινώσουν μπροστά Του την ψυχή τους .

18 Ας πέσουμε στα χέρια του Κυρίου, όχι σε χέρια ανθρώπων· γιατί όσο το μεγαλείο Του, τόσο και το έλεός Του.

 

Advertisements
  1. Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: